Wie zijn wij?

"Als het moeilijk is en juridisch goed moet zijn ..."
Stijn Boot-1
Stijn Boot

Stijn Boot werkt voor gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en handhaving. Daarnaast voor bedrijven op het terrein van het milieurecht, waarbij het accent ligt op handhaving en het afvalstoffenrecht.

Wouter Haeser-1
Wouter Haeser

Wouter Haeser werkt voor projectontwikkelaars en gemeenten op het gebied van projectontwikkeling en bouw. Hij adviseert en procedeert daarbij over zowel de privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten.

Ronald van Nooijen advocaat bestuursrecht Rotterdam
Ronald van Nooijen

Ronald van Nooijen is werkzaam voor gemeenten en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening), bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en de ontwikkeling en (ver)huur van vastgoed.

Wouter Haeser

Wouter Haeser werkt voor projectontwikkelaars en gemeenten op het gebied van projectontwikkeling en bouw. Hij adviseert en procedeert daarbij over zowel de privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten.

Wouter Haeser is sinds 1998 advocaat. Daarvoor was hij werkzaam bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij was eerder werkzaam bij Houthoff Buruma. 

Wouter bezit specialistische kennis en ervaring op het gebied van de contractuele aspecten van projecten én de – vaak complexe - regels (vergunningen, bestemmingsplan, milieurecht, aanbesteding) die daarbij aan de orde zijn. Door deze combinatie is hij in staat zijn cliënten integraal te adviseren over alle juridische aspecten die bij een project relevant zijn.

Wouter procedeert bij de bestuursrechter de civiele rechter en bij scheidsgerechten over kwesties die bij projecten zijn gerezen. Een goede samenwerking met andere disciplines (zoals projectmanagers, planeconomen en adviesbureaus) vormt daarbij een belangrijk onderdeel van zijn werk.