Wie zijn wij?

"Als het moeilijk is en juridisch goed moet zijn ..."
Stijn Boot-1
Stijn Boot

Stijn Boot werkt voor gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en handhaving. Daarnaast voor bedrijven op het terrein van het milieurecht, waarbij het accent ligt op handhaving en het afvalstoffenrecht.

Wouter Haeser-1
Wouter Haeser

Wouter Haeser werkt voor projectontwikkelaars en gemeenten op het gebied van projectontwikkeling en bouw. Hij adviseert en procedeert daarbij over zowel de privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten.

Ronald van Nooijen advocaat bestuursrecht Rotterdam
Ronald van Nooijen

Ronald van Nooijen is werkzaam voor gemeenten en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening), bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en de ontwikkeling en (ver)huur van vastgoed.

Ronald van Nooijen

Ronald van Nooijen werkt voor gemeenten en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening), bestuursrecht, handhaving en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en (ver)huur van vastgoed.

Ronald van Nooijen (1976) is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Eerder was Ronald als advocaat werkzaam bij de secties Bestuursrecht en Civiel Vastgoed van AKD en als bedrijfsjurist bij NS Stations.

Ronald heeft zich toegelegd op de gemeentepraktijk. Hierin staat hij gemeenten, organisaties en bedrijven bij op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening), overheidsaansprakelijkheid (onrechtmatig besluit, planschade, nadeelcompensatie), handhaving (dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete), onteigening en algemene bestuursrechtelijke vraagstukken waar gemeenten bij betrokken zijn.

Verder houdt Ronald zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van (retail- en horeca)vastgoed. Zijn werkzaamheden op dit terrein variëren van het adviseren en procederen omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen tot het opstellen van huurovereenkomsten en het juridisch begeleiden van huurbeëindigingen en ontruimingen. Ook is Ronald actief op het gebied van burenrecht en erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad). Ronald rekent onder andere projectontwikkelaars, middenstanders, horecaondernemers en overheden tot zijn cliënten.

Ronald is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).