Disclaimer

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site naar is gestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit BHW advocaten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze site beschikbaar is of waarnaar op deze site wordt verwezen.

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.