Ontwerpbestemmingsplan "Maasvlakte 2" (Rotterdam) ter inzage

Auteur: Ronald van Nooijen  | Categorie: Bekendmaking bestemmingsplan

Met ingang van 5 januari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan”Maasvlakte 2 (2018)” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de westzijde van het havengebied van Rotterdam, zoals weergegeven op onderstaande kaart.

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om op Maasvlakte 2 ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en uitbreidingen daarvan en nieuwe activiteiten zoals maritieme industrie, breakbulk en biomassa. Ook maakt het plan zones voor windturbines op de zeewering, twee aanlandingszones voor kabels en leidingen en een strandpaviljoen op het badstrand mogelijk. Tegelijkertijd houdt 70% van de in totaal circa 1.000 hectare aan kavels in het nieuwe bestemmingsplan (2018) dezelfde invulling als in het huidige plan (2008).

Het ontwerp ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerp. Vervolgens wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. In beginsel kunnen alleen de indieners van een zienswijze beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom is het van groot belang tijdig een goede zienswijze in te dienen, als u bezwaren hebt tegen het ontwerp.

Voor meer informatie  kunt u altijd contact met ons opnemen.

BHW advocaten - bestemmingsplanspecialisten
010 – 217 93 30
info@bhwadvocaten.nl
www.bhwadvocaten.nl

 

 

Aantal reacties: 0