Bestemmingsplan "Honderdentienmorgen" (Rotterdam) vastgesteld

Auteur: Ronald van Nooijen  | Categorie: Bekendmaking bestemmingsplan

Tot en met 9 maart 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ”Honderdentienmorgen” ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk Honderdentienmorgen in Rotterdam, zoals weergegeven op onderstaande kaart.

Met het bestemmingsplan wordt overwegend beoogd om de actuele situatie vast te leggen na herstructurering van de wijk. 

Tegen het vaststellingsbesluit (en tegen het definitieve besluit hogere waarden) kan tot en met vrijdag 9 maart 2018 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Voor meer informatie  kunt u altijd contact met ons opnemen.

BHW advocaten - bestemmingsplanspecialisten
010 – 217 93 30
info@bhwadvocaten.nl
www.bhwadvocaten.nl

Aantal reacties: 0